کتاب"باستان‏شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن‏ "برای موبایل

عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب‏؛ مقدمه‏؛ فصل اول باستان‏شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در بین النهرین‏؛ فصل دوم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در فنیقیه‏؛ فصل سوم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در اردن‏؛ فصل چهارم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در مصر؛ فصل پنجم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در عربستان‏؛ فصل ششم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در احقاف و سبأ؛ فصل هفتم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در ترکیه‏؛ فصل هشتم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در آسیاى میانه و خاور دور؛ فصل نهم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در ایران‏؛ فصل دهم باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن در کهن‏ترین نسخ تورات، انجیل و قرآن‏؛ فهرست منابع فارسى و عربى‏؛ کتابها و منابع اروپایى‏؛ فهرست اعلام‏
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏

 

2808-bastanshenasi-va-joghrafiyaye-tarikhiye-ghesase-quran.zip

2808-fa-bastanshenasi-va-joghrafiyaye-tarikhiye-ghesase-quran.apk

 

/ 0 نظر / 37 بازدید