نتایج نهایی مسابقه طراحی معماری فاز ۲ میلاد

 

مقام اول: شرکت زاهاحدید / انگلستان

 

مقام دوم : مهندسین مشاور عرصه / جمهوری اسلامی ایران

 

شرکت بیجینگ کانسترکشن / جمهوری خلق چین

 

مقام چهارم : آقای علی اندجی گرمارودی

 

مقام پنجم: مهندسین مشاور اثر

 

مقام ششم: مهندسین مشاور طرح و آمایش

 

مقام هفتم: مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

 

/ 0 نظر / 53 بازدید