سبقت موتور گازی از بنز آخرین سیستم

دیگه پاک قاط میزنه ، پا رو تا ته می گذاره رو گاز ، با دویست و چهل تا از موتوره جلو می زنه.

همینجور داشته با آخرین سرعت می رفته ، یهو می بینه ، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد !!!

طرف کم میاره ، راهنما میزنه کنار به موتوریه هم علامت میده بزنه کنار.

خلاصه دوتایی وامیستن کنار اتوبان ، یارو پیاده میشه ، میره جلو موتوریه،

میگه : آقا تو خدایی ! من مخلصتم ، فقط بگو چطور با این موتور گازی کل مارو خوابوندی ؟!

موتوریه با رنگ پریده ، نفس زنان میگه : والله … داداش….

خدا پدرت رو بیامرزه که واستادی … آخه … کش شلوارم گیر کرده به آینه بغلت !!!!

منبع:jokehalal.com

/ 0 نظر / 12 بازدید